top of page

Reisebetingelser

REISEVILKÅR


Alminnelige vilkår for turbuss / pakkereiser


Husk alltid pass på utenlandsturer


Disse vilkårene regulerer hvilke rettigheter og plikter som gjelder mellom reisearrangøren og
den reisende. Vi baserer oss på de til enhver tid gjeldende «Alminnelige vilkår for
Pakkereiser» fra Forbrukertilsynet. Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn
under definisjonen i Lov om Pakke-reiser av 25.08.95, §2-1, med senere endringer.


PÅMELDING OG BETALING


Ved påmelding betaler den reisende et forskudd på 10% pr.person., dog minimum kr:
1000,- Restbeløpet for reisen skal innbetales senest 45 dager før avreise. Skjer påmelding
senere enn 45 dager før avreise, betales hele reisens beløp. Påmeldinger er bindende når
depositum er betalt, og forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir
arrangøren rett til å heve bestillingen.


INFORMASJON TIL DEN REISENDE


Det gjøres spesielt oppmerksom på at den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt
visum, vaksinasjoner og ønskede forsikringer. Reisende fra andre land enn Norge må være
spesielt oppmerksom på at det kan gjelde andre regler enn for norske statsborgere, og må har
selv ansvaret for å undersøke hvilke regler som gjelder. Aldersgrense for å reise med oss til
utlandet alene uten foresatte er 18 år, men fra 16 år kan man reise alene forutsatt at det
foreligger skriftlig tillatelse fra foresatte.


AVBESTILLING


Den reisende kan avbestille reisen før avreise etter følgende regler:
1. Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr
500,- pr person.
2. Ved avbestilling f.o.m. 60 t.o.m. 30 dager før avreise beholder vi det innbetalte forskudd.
3. Ved avbestilling senere en 30 dager før avreise belastes hele reisen av reisens pris.
4. Dersom den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de nødvendige papirer for å
delta på reisen, vil hele reisens pris belastes.
Når en eller flere i samme reisefølge avbestiller og reisens pris er basert på at to eller flere
personer disponerer samme rom eller leilighet, har vi rett til å ta ut tillegg for de resterende
personer i henhold til gjeldende prislister.

Logo til turbusselskapet RunWay
bottom of page