Ekstra tiltak mot Covid-19

Vi velger å legge ut informasjon til dere om situasjonen i vår bedrift pr. dags dato, om hvilke tiltak vi har iverksatt og hva som skjer fremover.

På grunn av Coronaviruset har vi i RunWay Turbuss innført ekstra tiltak for å forhindre spredning av smitte. Dette for at kunder og kolleger skal føle seg trygge. I tillegg er vi i dialog med alle involverte myndigheter, og tar alle nødvendige forholdsregler som de anbefaler oss å ta, samt at vi følger utviklingen nøye.

Tiltak som er innført for å forhindre spredning:

  • Vi bruker Ozon generator, som brukes i alle bussene hverdag, som fjerner alt av baktereier og virus i luften, og alle overflater i bussen.

  • Ekstra vask og desinfisering av bussene. Dette gjøres flere ganger om dagen.

  • Tepper og gardiner i bussene er blitt fjernet, om ønskelig.

  • Alle passasjerer får beskjed om å benytte bakre inn/utgang i bussen.

  • Alle bussene er blitt utstyr med antibac.

  • Vi har også innført tiltak blant våre sjåfører om at de i mest mulig grad unngår større folkemengder og begrenser kontakt seg imellom.


Vi jobber med innføring av kompetanseheving og andre tiltak som både styrker oss, og gjør at den enkelte ansatte stiller enda bedre rustet til oppdrag i fremtiden for våre kunder.